Nedvang erkenning in tien stappen

5. Beoordeling procesbeschrijving 

Is de procesbeschrijving een juiste en complete weergave van de manier waarop uw bedrijf in de praktijk de melding van verpakkingen uitvoert? Dat toetst Nedvang in deze vijfde stap.

6. Account aanmaken

Heeft Nedvang het registratieformulier, een getekend exemplaar van de rapportageovereenkomst en de procesbeschrijving ontvangen én goedgekeurd? Dan maken wij een account aan voor uw bedrijf in WasteTool. Daarna kunt u direct uw opgaven in WasteTool doen.

7. Melden in WasteTool

Uiterlijk een maand na afloop van elk kwartaal moet u, in de voor u ingerichte omgeving in WasteTool, de maandopgaves bij Nedvang indienen. 

8. Beoordeling opgaven in WasteTool

Nedvang beoordeelt uw opgaves op juistheid, plausibiliteit en volledigheid.  

9. Beoordeling complete registratieproces

Voor de erkenning van uw bedrijf voert Nedvang op locatie een controle (dataverificatie) uit volgens vastgestelde criteria. Dit is een controle van de kwaliteit van het registratieproces van uw bedrijf. De uitkomsten leggen wij vast in een verslag, waarvan u ook een exemplaar ontvangt.

10. Erkenning door Nedvang

Blijkt uit de controle dat uw bedrijf het registratie- en rapportageproces op orde heeft, dan wordt uw bedrijf erkend door Nedvang. U ontvangt een bewijs van erkenning en een erkenningslogo. Erkenning leidt bovendien tot naamsvermelding op de lijst van erkende afvalbedrijven!