Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Landelijke verdeelsleutel PMD & PD


Op basis van onderzoek naar de samenstelling van ingezameld PMD, heeft Nedvang een landelijke verdeelsleutel voor PMD en PD opgesteld. Met deze tussenoplossing kunnen ook gemeenten die géén beschikking hebben over de cijfers van ingezameld PMD deze data opgeven in WasteTool.
 


LCKVA-Rapport Samenstelling ingezameld kunststof / PMD-verpakkingen


De doelstelling van dit onderzoek door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval is het vinden van de belangrijkste variabelen die de verschillen in de samenstelling van ingezameld kunststof/PMD verpakkingsafval tussen gemeenten in Nederland verklaren. Inzicht in de onafhankelijke variabelen die van invloed zijn op de samenstelling van PMD zorgt ervoor dat er meer waarde in de keten kan worden gecreëerd. Door via de variabelen te sturen op het verbeteren van de samenstelling kan het recyclaat beter worden afgezet en het biedt handvatten om gemeenten die inzetten op het verbeteren van de samenstelling daarvoor te belonen. Gemeenten dragen daarmee bij aan het sluiten van de grondstoffenkringloop en het realiseren van een circulaire economie.


WasteTool: Uitleg indienen maandopgaven PMD


Uitleg voor het indienen van maandopgaven voor kunststof, drankenkartons en metalen (PMD) in WasteTool.


Formulier Aanvraag-Wijziging WasteTool Account


Aanvraag/Wijziging WasteTool Account