Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Uitleg indienen maandopgaven Wastetool 2017 PMD


Uitleg indienen maandopgaven Wastetool 2017 - kunststof, drankenkartons en metalen. (PMD)


Formulier Aanvraag-Wijziging WasteTool Account


Aanvraag/Wijziging WasteTool Account


Aanwijzingsformulier OAG-organisatie


Conform het UP-Gemeenten kan een gemeente met dit aanwijzingsformulier een OAG-organisatie aanwijzen om werkzaamheden uit te voeren namens de gemeente.


Detaillering roadmap recycling hout


Eind In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Na de roadmap, opgesteld met deskundigen van binnen én buiten de houtsector, presenteren we nu een detaillering met concreet plan van aanpak.