Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Zwerfafvalhandleiding


In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het uitkeren van deze afgesproken zwerfafvalvergoeding voor gemeenten via WasteTool en vervangt notitie Vergoedingen zwerfafval versie 2.2 van 15 mei 2013.


Zwerfafvalhandleiding


In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het uitkeren van deze afgesproken zwerfafvalvergoeding voor gemeenten via WasteTool. Deze handleiding is in stand gekomen door een samenwerking tussen VNG, NVRD, NederlandSchoon en Nedvang.


Indientermijnen WasteTool 2018


Elke gemeente in Nederland geeft via WasteTool bij Nedvang op hoeveel verpakkingsafval er per maand, per materiaalsoort is ingezameld en gerecycled. In deze factsheet vindt u een overzicht van alle uiterlijke indiendata voor de opgaven van 2018. 


Publieksrapport Recycling Verpakkingen Nederland 2016


In 2016 is 73% van alle op de markt  gebrachte verpakkingen gerecycled.  Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70% en de EU-doelstelling van 55%.​ In dit publieksrapport, een uitgave van het Afvalfonds Verpakkingen, vindt u alle resultaten.