Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Recycling Verpakkingen Nederland 2017


In 2017 werd 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled, 3% meer dan in het jaar daarvoor. Dit staat in het rapport ‘Recycling Verpakkingen Nederland 2017’ dat het Afvalfonds Verpakkingen heeft uitgebracht.

De materiaalsoorten glas, OPK, metaal en hout gaan buitengewoon goed: deze recyclingresultaten benaderen de grenzen van wat maximaal haalbaar is. De grootste kansen voor verdere groei liggen dan ook bij kunststof verpakkingen. Doordat het een relatief nieuw materiaal is, is de ervaring met het inzamelen en recyclen van kunststof beperkt. De afgelopen jaren zijn er echter veel leerpunten opgedaan, die zowel aan de ‘voorkant’ (productie) als de ‘achterkant’ (inzameling en recycling) verschil kunnen maken.


Campagne 40 jaar Glasbak - Kerncijfers Impactrapportage


In 2018 bestaat de glasbak 40 jaar. De landelijke non-profit campagne Glas in ‘t Bakkie viert dit door de nadruk te leggen op de behaalde resultaten op het gebied van glasinzameling en glasrecycling. Dankzij de gezamenlijke inzet van Nedvang, haar ketenpartners, gemeenten en bedrijven, realiseerde de campagne een geweldig bereik en impact. Deze rapportage geeft een samenvatting van de resultaten.


Monitoringsrapportage Verpakkingen: Resultaten Inzameling en Recycling 2017


​In 2017 werd 78% van alle verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de landelijk en Europese doelstellingen. Bekijk het volledige rapport voor meer informatie per materiaalsoort.

Over de monitoringsrapportage
Het verpakkende bedrijfsleven rapporteert jaarlijks over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage. De cijfers vanuit Nedvang zijn van essentieel belang voor de totstandkoming van deze rapportage.


Onderwerp:
Download nu

TAUW rapport over knelpunten houtrecycling


TAUW heeft geeft met dit rapport een inzicht in de afvalhoutmarkt van Nederland. Zij hebben deze rapportage opgeleverd in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.