Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Detaillering roadmap recycling hout


Eind In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Na de roadmap, opgesteld met deskundigen van binnen én buiten de houtsector, presenteren we nu een detaillering met concreet plan van aanpak.


Uitvoerings- en monitoringprotocol 3.0


Dit document omschrijft het uitvoerings- en monitoringprotocol 3.0 inzake de gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval. Ook te vinden op umpverpakkingen.nl


Handleiding WasteTool - maandopgave


Handleiding WasteTool over het invullen en indienen van een maandopgave (2017).


bijlage 5.1 format Directieverklaring dienstverlener verantwoording ingezameld verpakkingsafval


Directieverklaring in het kader van het protocol reguliere accountantscontrole gemeenten