Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Handleiding WasteTool - Jaaropgave


Korte handleiding over het indienen van een jaaropgave


Infographic kwaliteitsmeting kunststofverpakkingsafval


Grafische weergave over de kwaliteitsmeting kunststofverpakkingsafval.


Protocol Dataverificatie Afvalbedrijven


Afvalbedrijven doen conform de deelnemersovereenkomst opgaven in WasteTool. De procesbeschrijving/werkinstructie van het afvalbedrijf en de rapportagehandleiding van Nedvang dienen als leidraad voor deze opgaven.

 

Met de afvalbedrijven is afgesproken dat Nedvang, eventueel in samenwerking met een controleteam, dataverificaties uitvoert om de betrouwbaarheid, continuïteit en controleerbaarheid te waarborgen.

 

Dit protocol is gericht op het geven van instructies met betrekking tot het uitvoeren van een dataverificatie op de opgegeven kilogrammen in WasteTool.


Handreiking ter voorbereiding van de reguliere accountantscontrole


Handreiking benodigde documenten ter voorbereiding van de reguliere accountantscontrole