Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’


Het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’ beschrijft een nieuwe, goed werkende systematiek om recyclingbedrijven buiten de EU te auditen en tegelijkertijd de commerciële belangen van de exporteurs te waarborgen. De audits zijn noodzakelijk om, in het kader van de monitoring van de recyclingpercentages voor kunststof verpakkingen, vast te stellen dat voor recycling geëxporteerde kunststoffen ook echt worden gerecycled én dat hierbij wordt voldaan aan ARBO- en milieueisen uit de Europese regelgeving (EVOA).


Zwerfafvalhandleiding


In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het uitkeren van deze afgesproken zwerfafvalvergoeding voor gemeenten via WasteTool en vervangt notitie Vergoedingen zwerfafval versie 2.2 van 15 mei 2013.


Zwerfafvalhandleiding


In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het uitkeren van deze afgesproken zwerfafvalvergoeding voor gemeenten via WasteTool. Deze handleiding is in stand gekomen door een samenwerking tussen VNG, NVRD, NederlandSchoon en Nedvang.


Indientermijnen WasteTool 2018


Elke gemeente in Nederland, of het afvalbedrijf dat hen vertegenwoordigt, geeft via WasteTool bij Nedvang op hoeveel verpakkingsafval er per maand, per materiaalsoort is ingezameld en gerecycled. In deze factsheet vindt u een overzicht van alle uiterlijke indiendata voor de opgaven van 2018.