Downloads

Nedvang beschikt ruimschoots over documentatie op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Tevens vindt u hier diverse protocollen, handleidingen en onderzoeken. 

Filters

TAUW rapport over knelpunten houtrecycling


TAUW heeft geeft met dit rapport een inzicht in de afvalhoutmarkt van Nederland. Zij hebben deze rapportage opgeleverd in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Alternatief regiemodel kunststof verpakkingsafval


Ten aanzien van de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval is - als aanvulling op de huidige systematiek in de Raamovereenkomst Verpakkingen - een nieuwe vorm van ketenregie op handen. In dit document lichten wij die ontwikkelingen en onze verwachtingen daarbij graag nader toe.


Privacybeleid Stichting Nedvang


Naar aanleiding van de nieuwe EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (“AVG”), heeft Nedvang haar privacybeleid aangepast.


Accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave 2017


Dit accountantsprotocol bevat de instructies aan accountants bij de uitvoering van overeengekomen specifieke werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave 2017.