Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

PET trays UMP-937

Specificaties kwaliteit PET trays UMP-937

Download
PP DKR-324

Specificaties kwaliteit PP DKR-324

Download
Presentatie KIDV – Aanpak door producenten
Download
Presentatie Nedvang regiobijeenkomst juni 2019
Download
Privacybeleid Stichting Nedvang

Naar aanleiding van de nieuwe EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (“AVG”), heeft Nedvang haar privacybeleid aangepast.

Download
Protocol administratieve controle ketenpartners

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de keten van inzameling, eventuele op- en overslag, sortering vermarkting en recycling van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval.Daarvoor krijgen gemeenten vergoedingen van de stichting Afvalfonds Verpakkingen. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, geven gemeenten het door of in opdracht van hen ingezamelde en gerecyclede materiaal bij Nedvang op in WasteTool. Voor de uitvoering schakelen gemeenten veelal derde partijen in.

Download
Protocol reguliere accountantscontrole gemeenten

Protocol reguliere accountantscontrole gemeenten. Instructies Accountants.

Download
PS UMP-950

Specificaties kwaliteit PS UMP-950

Download
Publieksrapport Recycling Verpakkingen Nederland 2016

In 2016 is 73% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70% en de EU-doelstelling van 55%.​ In dit publieksrapport, een uitgave van het Afvalfonds Verpakkingen, vindt u alle resultaten.

Download
Publieksrapport recycling verpakkingen Nederland 2017

In 2017 werd 78% van alle verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de landelijk en Europese doelstellingen. In dit publieksrapport worden de behaalde resultaten op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Download