Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons

Dit meetprotocol beschrijft de wijze waarop de samenstelling van te beoordelen materiaalfracties kan worden gemeten, zodat kan worden bepaald wat de samenstelling van te beoordelen materiaalfracties is, in relatie tot afgesproken specificaties.

Download
Mix kunststoffen DKR-350

Specificaties kwaliteit mix kunststoffen DKR-350

Download
Mixed polyolefin (MPO) UMP-490

Specificaties kwaliteit mixed polyolefin (MPO) UMP-490

Download
Monitoringsrapportage Verpakkingen: Resultaten Inzameling en Recycling 2016

In 2016 werd 75% van alle verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de landelijk en Europese doelstellingen. Bekijk het volledige rapport voor meer informatie per materiaalsoort. Het verpakkende bedrijfsleven rapporteert jaarlijks over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage. De cijfers vanuit Nedvang zijn van essentieel belang voor de totstandkoming van deze rapportage.

Download
Monitoringsrapportage Verpakkingen: Resultaten Inzameling en Recycling 2017

In 2017 werd 78% van alle verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de landelijk en Europese doelstellingen. Bekijk het volledige rapport voor meer informatie per materiaalsoort. Het verpakkende bedrijfsleven rapporteert jaarlijks over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage. De cijfers vanuit Nedvang zijn van essentieel belang voor de totstandkoming van deze rapportage.

Download
Opgave en vergoeding nagescheiden kunststofverpakkingen en drankenkartons

Het Afvalfonds is partnerschappen met AEB en AVR aangegaan voor de nascheiding van kunststofverpakkingen en drankenkartons uit door gemeenten aangeleverd restafval. Hierdoor worden de gemeenten ontzorgd: de handling van de recyclingketen loopt niet langer via de gemeente. Dit heeft invloed op de opgave en vergoeding van betrokken gemeenten vanaf 2018.

Download
Opgavenformulier aangetroffen wijzigingen

Indien bij de controle verschillen worden aangetroffen tussen de initieel door de gemeente ingediende jaaropgave en de uitkomst van de controle dienen deze afwijkingen gecorrigeerd te worden. Daarvoor dient het opgavenformulier.

Download
OPK Scheidingswijzer Papier Recycling Nederland

Voor een circulaire economie van oud papier en karton (OPK) is een kwalitatief hoogwaardige inzameling van groot belang. In de Scheidingswijzer van Papier Recycling Nederland zie je in één overzicht wat wel en niet thuishoort in de oudpapierbak.

Download
PE DKR-329

Specificaties kwaliteit PE DKR-329

Download
PET DKR-328-1

Specificaties kwaliteit PET DKR-328-1

Download