Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Bericht voor gemeenten betreffende de inzameling OPK tijdens Corona-crisis

Gemeenten, blijf oudpapier inzamelen

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele gemeenten aangekondigd te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen.

Download
Brief aan gemeenten inzake UMP 3.2
Download
Brief aan gemeenten inzake vaststelling en verrekening jaarvergoedingen 2017-2019
Download
BTW op bijdragen voor inzameling en recycling vanuit Afvalfonds Verpakkingen
Download
Campagne 40 jaar Glasbak – Kerncijfers Impactrapportage

In 2018 bestaat de glasbak 40 jaar. De landelijke non-profit campagne Glas in ‘t Bakkie viert dit door de nadruk te leggen op de behaalde resultaten op het gebied van glasinzameling en glasrecycling. Dankzij de gezamenlijke inzet van Nedvang, haar ketenpartners, gemeenten en bedrijven, realiseerde de campagne een geweldig bereik en impact. Deze rapportage geeft een samenvatting van de resultaten.

Download
Directieverklaring dienstverlener verantwoording ingezameld verpakkingsafval (bijlage 5.1)

Directieverklaring in het kader van het protocol reguliere accountantscontrole gemeenten.

Download
EPS DKR-340

Specificaties kwaliteit EPS DKR-340

Download
Factsheet Glasinzameling

Kan de glasinzameling in jouw gemeenten (nog) beter? In dit factsheet worden de belangrijkste factoren voor een optimale glasinzameling overzichtelijk gepresenteerd.

Download
Factsheet indientermijnen WasteTool 2019

Elke gemeente in Nederland, of het afvalbedrijf dat hen vertegenwoordigt, geeft via WasteTool bij Nedvang op hoeveel verpakkingsafval er per maand, per materiaalsoort is ingezameld en gerecycled. In deze factsheet vind je een overzicht van alle uiterlijke indiendata voor de opgaven van 2019.

Download
Factsheet vergoedingen
Download