Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Directieverklaring dienstverlener verantwoording ingezameld verpakkingsafval (bijlage 5.1)

Directieverklaring in het kader van het protocol reguliere accountantscontrole gemeenten.

Download
EPS DKR-340

Specificaties kwaliteit EPS DKR-340

Download
Factsheet Glasinzameling

Kan de glasinzameling in jouw gemeenten (nog) beter? In dit factsheet worden de belangrijkste factoren voor een optimale glasinzameling overzichtelijk gepresenteerd.

Download
Factsheet indientermijnen WasteTool 2019

Elke gemeente in Nederland, of het afvalbedrijf dat hen vertegenwoordigt, geeft via WasteTool bij Nedvang op hoeveel verpakkingsafval er per maand, per materiaalsoort is ingezameld en gerecycled. In deze factsheet vind je een overzicht van alle uiterlijke indiendata voor de opgaven van 2019.

Download
Factsheet vergoedingen
Download
Formulier Aanvraag-Wijziging WasteTool Account

Aanvraag/Wijziging WasteTool Account

Download
Handleiding WasteTool – Jaaropgave

Korte handleiding over het indienen van een jaaropgave.

Download
Handleiding WasteTool – maandopgave

Handleiding WasteTool over het invullen en indienen van een maandopgave (2017).

Download
Handleiding WasteTool Afvalbedrijven

Handleiding WasteTool Afvalbedrijven.

Download
Handreiking benodigde documenten t.b.v. accountantsprotocol

In deze handreiking staat een overzicht van de benodigde documenten t.b.v. de uitvoering van de in het accountantsprotocol beschreven overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Download