Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Campagne 40 jaar Glasbak – Kerncijfers Impactrapportage

In 2018 bestaat de glasbak 40 jaar. De landelijke non-profit campagne Glas in ‘t Bakkie viert dit door de nadruk te leggen op de behaalde resultaten op het gebied van glasinzameling en glasrecycling. Dankzij de gezamenlijke inzet van Nedvang, haar ketenpartners, gemeenten en bedrijven, realiseerde de campagne een geweldig bereik en impact. Deze rapportage geeft een samenvatting van de resultaten.

Download
Directieverklaring dienstverlener verantwoording ingezameld verpakkingsafval (bijlage 5.1)

Directieverklaring in het kader van het protocol reguliere accountantscontrole gemeenten.

Download
EPS DKR-340

Specificaties kwaliteit EPS DKR-340

Download
Factsheet Glasinzameling

Kan de glasinzameling in jouw gemeenten (nog) beter? In dit factsheet worden de belangrijkste factoren voor een optimale glasinzameling overzichtelijk gepresenteerd.

Download
Factsheet indientermijnen WasteTool 2019

Elke gemeente in Nederland, of het afvalbedrijf dat hen vertegenwoordigt, geeft via WasteTool bij Nedvang op hoeveel verpakkingsafval er per maand, per materiaalsoort is ingezameld en gerecycled. In deze factsheet vind je een overzicht van alle uiterlijke indiendata voor de opgaven van 2019.

Download
Factsheet vergoedingen
Download
Formulier Aanvraag-Wijziging WasteTool Account

Aanvraag/Wijziging WasteTool Account

Download
Handleiding WasteTool – Jaaropgave

Korte handleiding over het indienen van een jaaropgave.

Download
Handleiding WasteTool – maandopgave

Handleiding WasteTool over het invullen en indienen van een maandopgave (2017).

Download
Handleiding WasteTool Afvalbedrijven

Handleiding WasteTool Afvalbedrijven.

Download