Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Factsheet indientermijnen WasteTool 2019

Elke gemeente in Nederland, of het afvalbedrijf dat hen vertegenwoordigt, geeft via WasteTool bij Nedvang op hoeveel verpakkingsafval er per maand, per materiaalsoort is ingezameld en gerecycled. In deze factsheet vind je een overzicht van alle uiterlijke indiendata voor de opgaven van 2019.

Download
Formulier Aanvraag-Wijziging WasteTool Account

Aanvraag/Wijziging WasteTool Account

Download
Handleiding WasteTool – Jaaropgave

Korte handleiding over het indienen van een jaaropgave.

Download
Handleiding WasteTool – maandopgave

Handleiding WasteTool over het invullen en indienen van een maandopgave (2017).

Download
Handleiding WasteTool Afvalbedrijven

Handleiding WasteTool Afvalbedrijven.

Download
Handreiking benodigde documenten t.b.v. accountantsprotocol

In deze handreiking staat een overzicht van de benodigde documenten t.b.v. de uitvoering van de in het accountantsprotocol beschreven overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Download
Handreiking ter voorbereiding van de reguliere accountantscontrole

Handreiking benodigde documenten ter voorbereiding van de reguliere accountantscontrole

Download
Kentallen Hout en Kunststof Folies

Om het afvalbedrijven gemakkelijker te maken hun hoeveelheden ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmaterialen op te geven, stelt Nedvang de kentallen vast voor het aandeel hout en kunststof folies in afval.

Download
Kunststoffolie DKR-310

Specificaties kwaliteit kunststoffolie DKR-310

Download
LCKVA-Rapport Samenstelling ingezameld kunststof / PMD-verpakkingen

De doelstelling van dit onderzoek door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval is het vinden van de belangrijkste variabelen die de verschillen in de samenstelling van ingezameld kunststof/PMD verpakkingsafval tussen gemeenten in Nederland verklaren. Inzicht in de onafhankelijke variabelen die van invloed zijn op de samenstelling van PMD zorgt ervoor dat er meer waarde in de keten kan worden gecreëerd. Door via de variabelen te sturen op het verbeteren van de samenstelling kan het recyclaat beter worden afgezet en het biedt handvatten om gemeenten die inzetten op het verbeteren van de samenstelling daarvoor te belonen. Gemeenten dragen daarmee bij aan het sluiten van de grondstoffenkringloop en het realiseren van een circulaire economie.

Download