Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’

Het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’ beschrijft een nieuwe, goed werkende systematiek om recyclingbedrijven buiten de EU te auditen en tegelijkertijd de commerciële belangen van de exporteurs te waarborgen. De audits zijn noodzakelijk om, in het kader van de monitoring van de recyclingpercentages voor kunststof verpakkingen, vast te stellen dat voor recycling geëxporteerde kunststoffen ook echt worden gerecycled én dat hierbij wordt voldaan aan ARBO- en milieueisen uit de Europese regelgeving (EVOA).

Download
Beoordelingssystematiek voor de verwerking van resultaten van metingen van fysieke samenstelling

Dit document beschrijft de systematiek die wordt gehanteerd om resultaten van fysieke metingen van de samenstelling van materiaalfracties te verwerken, zodanig dat een oordeel wordt afgegeven over de mate waarin te beoordelen hoeveelheden van materiaalfracties voldoen aan de specificaties. Als materiaalfracties niet voldoen, berekent deze systematiek een correctie. Het per materiaalfractie gecorrigeerde gewicht komt dan in aanmerkingvoor verdere afhandeling.

Download
Bericht voor gemeenten betreffende de inzameling OPK tijdens Corona-crisis

Gemeenten, blijf oudpapier inzamelen

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele gemeenten aangekondigd te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen.

Download
Besluit PET-trays Q1tmQ2-2021
Download
Brief aan gemeenten inzake UMP 3.2
Download
Brief aan gemeenten inzake vaststelling en verrekening jaarvergoedingen 2017-2019
Download
BTW op bijdragen voor inzameling en recycling vanuit Afvalfonds Verpakkingen
Download
Campagne 40 jaar Glasbak – Kerncijfers Impactrapportage

In 2018 bestaat de glasbak 40 jaar. De landelijke non-profit campagne Glas in ‘t Bakkie viert dit door de nadruk te leggen op de behaalde resultaten op het gebied van glasinzameling en glasrecycling. Dankzij de gezamenlijke inzet van Nedvang, haar ketenpartners, gemeenten en bedrijven, realiseerde de campagne een geweldig bereik en impact. Deze rapportage geeft een samenvatting van de resultaten.

Download
Directieverklaring dienstverlener verantwoording ingezameld verpakkingsafval (bijlage 5.1)

Directieverklaring in het kader van het protocol reguliere accountantscontrole gemeenten.

Download
EPS DKR-340

Specificaties kwaliteit EPS DKR-340

Download